Prisguide


Prisguide

Nedanstående tabell är Båtbesiktningsmännens riksförenings officiella prisguide vilken gäller för alla medlemmar i föreningen.

20-25 fot 4400 - 6050
25-30 fot 6050 - 6600
31-35 fot 7150 - 8800
36-40 fot 9100 - 11300
40-45 fot 11300 - 14000
45-50 fot 14000 - 17650
50 fot+ enligt offert

Priserna inkluderar moms.

Ovanstående är riktlinjer för prissättning, utgående från uppskattad tidsåtgång för en konditions- besiktning av en modern välutrustad båt, innefattande förberedelser, själva besiktningen och efterarbete. T.ex. så innebär det att en enkelt utrustad båt med en lättbesiktigad konstruktion, kan få en lägre kostnad.

Det exakta priset för en besiktning, innefattande kostnader för eventuella resor, framgår av offert som tillställs kunden.