Båtbesiktning sydost

Båtbesiktningsmännens riksförening/ National Association of Boat Surveyors 

Inför ett båtköp kan det vara svårt att vara helt objektiv, särskilt om man har hittat ”drömbåten”. 
 Då kan båtbesiktningsmannen med objektivitet, sakkunskap och metodisk undersökning reducera  risken för obehagliga och kostsamma överraskningar.
 

Besiktningen ger information om konditionen på båten med utrustning samt sjövärdigheten. Med begreppet ”sjövärdig” förstås att båten är säker att framföra till sjöss.

Besiktningen utgör också ett viktigt underlag vid förhandling om köpesumman för båten.


Medlemskap i Båtbesiktningsmännens riksförening innebär auktorisation.

Auktorisation har flera syften

 • Formaliserat kompetenskrav.
 •  Riktlinjer och regler för hur besiktningsmannen ska arbeta.
 • Normer för värdering av den enskildes arbete, underlag för styrning och uppföljning.

Auktorisationen är uppbyggd med ett regelverk som innehåller olika moment

 • Stadgar som reglerar föreningens villkor och arbete.
 • Formaliserad ansöknings- och antagningsordning.
 • Regler med villkor och kontroll av medlemmarnas arbete.
 • Standardisering av protokoll och dokumentation
 • Auktorisationskommitté för prövning och kontroll av den sökandes kompetens.
 • Systematiserade teoretiska prov
  Övervakade praktiska prov
  Lämplighetsprov
  Kontroll av vandel
 • Regler för hur och när auktorisationen upphör.

Att vara förordnad av Handelskammaren innebär att Handelskammaren har förtroende för besiktningsmannens arbete.

Att vara utsedd av Transportstyrelsen innebär att Transportstyrelsen har förtroende för besiktningsmannens arbete.

BBR är remissinstans för Transportstyrelsen.

Endast BBR medlemmar är auktoriserade och har genomgått både praktiska och teoretiska prov.