Båtbesiktning sydost
Medlem i Båtbesiktningsmännens riksförening


Inför ett båtköp kan det vara svårt att vara helt objektiv, särskilt om man har hittat ”drömbåten”.
Då kan båtbesiktningsmannen med objektivitet, sakkunskap, och en metodisk undersökning av båten reducera risken för kostsamma överraskningar.
Besiktningen ger information om konditionen på båten med utrustning samt sjövärdigheten. Med begreppet ”sjövärdig” förstås att båten är säker att framföra till sjöss.
Besiktningen utgör också ett viktigt underlag vid förhandling om köpesumman för båten. 

Exempel på tjänster

- konditionsbesiktning
- skadebesiktning
- säkerhetsbesiktning
- värdering

Konditionsbesiktning

Normalt genomförs besiktningen i tre steg.

  1. Båten torrsatt för besiktning av undervattenskroppen.
  2. Besiktning av övriga delar och utrustning. Båten kan vara sjö- eller torrsatt.
  3. Provtur.

 Besiktningen kan också utformas enligt särskilda önskemål.

Utförligare beskrivning och villkor för besiktning beskrivs på: batbesiktningsmannen.org
 

Prisguide

20-25 fot  4400 - 6050
25-30 fot  6050 - 6600
31-35 fot   7150 - 8800
36-40 fot  9100 - 11300
40-45 fot  11300 - 14000
45-50 fot  14000 - 17650
50 fot+      enligt offert

Priserna inkluderar moms. 

Ovanstående är riktlinjer för prissättning, utgående från uppskattad tidsåtgång för en konditions- besiktning av en modern välutrustad båt, innefattande förberedelser, själva besiktningen och efterarbete. T.ex. så innebär det att en enkelt utrustad båt med en lättbesiktigad konstruktion, kan få en lägre kostnad.

Det exakta priset för en besiktning, innefattande kostnader för eventuella resor, framgår av offert som tillställs kunden. 

Magnus Jansson Bosatt i Karlskrona.

Auktoriserad båtbesiktningsman.

Medlem i Båtbesiktningsmännens riksförening.

Har besiktigat fartyg och båtar sedan 2013.

Besiktigar motor- och segelbåtar i stål, aluminium, glasfiber- och kolfiberlaminat.

Har FA-skattsedel.

Kontaktuppgifter:

batbesiktningsydost@gmail.com
073-234 96 26