Båtbesiktning sydost
Medlem i BBR

Varför båtbesiktning?

Inför ett båtköp kan det vara svårt att vara helt objektiv, särskilt om du har hittat ”drömbåten”.
Då kan båtbesiktningsmannen med objektivitet, sakkunskap, och en metodisk undersökning av båten reducera risken för kostsamma överraskningar.
Besiktningen ger information om konditionen på båten med utrustning samt sjövärdigheten. Med begreppet ”sjövärdig” förstås att båten är säker att framföra till sjöss.
Besiktningen utgör också ett viktigt underlag vid förhandling om köpesumman för båten. 

Olika typer av uppdrag

- konditionsbesiktning
- skadebesiktning
- säkerhetsbesiktning
- värdering

Konditionsbesiktning

Normalt genomförs besiktningen i tre steg.

  1. Båten torrsatt för besiktning av undervattenskroppen.
  2. Besiktning av övriga delar och utrustning. Båten kan vara sjö- eller torrsatt.
  3. Provtur.

 Besiktningen kan också utformas enligt särskilda önskemål.

Villkor och hur i detalj en besiktning går till beskrivs på: batbesiktningsmannen.org

Prisguide konditionsbesiktning

20-25 fot  4400 - 6050
25-30 fot  6050 - 6600
31-35 fot.  7150 - 8800
36-40 fot  9100 - 11300
40-45 fot  11300 - 14000
45-50 fot  14000 - 17650

50 fot+      begär offert

Prissättningen utgår ifrån uppskattad tidsåtgång för besiktning, innefattande förberedelser, själva besiktningen och efterarbete. Utgångspunkten är en modern välutrustad båt. T.ex. innebär det att en båt som är enkelt utrustad, har en lättbesiktigad konstruktion kan få en lägre besiktningskostnad.

Resekostnader tillkommer med 650:-/tim och 65:-/mil

Om mig


Magnus Jansson

Bosatt i Karlskrona.

Auktoriserad båtbesiktningsman.

Medlem i Båtbesiktningsmännens riksförening.

Har besiktigat fartyg och båtar sedan 2013.

Besiktigar motor- och segelbåtar i stål, aluminium, glasfiber- och kolfiberlaminat.

Har FA-skattsedel.

Kontaktuppgifter:

magnus.l.jansson@hotmail.com
073-234 96 26