Båtbesiktning sydost

Medlem i Båtbesiktningsmännens riksförening/ Member of Swedish Yacht Surveyor´s National Association 

Jag heter Magnus Jansson, auktoriserad besiktningsman och medlem i Båtbesiktningsmännens riksförening. Jag har bred erfarenhet av drift och besiktning av mindre segel- och motorbåtar upp till större maskindrivna fartyg och segelfartyg. 

Att vara auktoriserad och medlem i BBR innebär att besiktningsmannen:

- har relevanta yrkeserfarenheter

- har prövats avseende teoretisk och praktisk sakkunskap

- genomfört praktikprogram under ledning av en mentor innan auktorisation

- följer en för BBR gemensam metodik vid besiktning

- genomgår fortbildning årligen

- följer BBR gemensamma prissättningsguide

- är ansvarsförsäkrad


Uppdrag som jag kan bistå med:

- konditionsbesiktning, vanlig vid köp/försäljning, som fastställer båtens status

- värdering

- haveribesiktning

- försäkringsärenden

- teknisk konsultation

Konstruktionsmaterial som jag besiktigar:

- stål

- aluminium

- glasfiberlaminat

- kolfiberlaminat

- trä

Efter genomförd besiktning tillställs uppdragsgivaren ett utförligt protokoll över alla besiktningspunkter samt ett sammanfattande omdöme med rekommendationer. Protokollet hanteras som uppdragsgivarens egendom och förmedlas inte till andra intressenter utan uppdragsgivarens godkännande.

Mera information om BBR, prisguide, auktorisation, m.m. finns på: www.batbesiktningsmannen.org